Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych