PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA NASZEJ SZKOŁY ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA NASZEJ SZKOŁY ZA POŚREDNICTWEM

TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE

Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku ( z dopiskiem Szkoła Podstawowa nr 8 w Grudziądzu ul. Mikołaja z Ryńska 6 86-300 Grudziądz) na rzecz naszej szkoły.
Dzięki współpracy z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole, które jest organizatorem akcji „1% dla naszej szkoły” możliwe jest pozyskanie środków finansowych na poprawę funkcjonowania naszej placówki.


Dzięki Państwa pomocy mogliśmy zakupić:

 - w roku 2018 - gry modułowe na boisko szkolne,

-  w roku 2019 -  2 białe tablice oraz pomoce dydaktyczne do sali matematycznej,

- w roku 2020-  lektury do biblioteki szkolnej.

- w roku 2021 - zakupiliśmy dyski niezbędne do modernizacji komputerów w pracowni informatycznej oraz z reszty środków planujemy zakupić materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi


Z góry dziękuję za każde przekazanie 1% podatku.

                                                                                                        Z poważaniem
                                                                                                        Kamilla Senica

                                                                                                      Przewodnicząca TSPS przy SP 8 w Grudziądzu
Podatnik w zeznaniu PIT 37:
W części „K” wpisuje:
- w rubryce 132 Nr KRS - 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
- w rubryce 133 kwotę odpisu 1% od podatku;
W części „L” wpisuje:
- w rubryce 134 nazwę placówki oświatowej i jej adres, gdzie podatnik poleca Toruńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole przekazać odpowiednią kwotę odpisu na konkretny cel. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej szkoły.
Wpisujemy: Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Mikołaja z Ryńska 6 86-300 Grudziądz
- w rubryce 135 podatnik w kwadracie stawia X


............................................................ / złóż w placówce oświatowej lub wyślij do TSPS/
Imię i nazwisko, nr PESEL
............................................................
Adres
 Urząd Skarbowy w ...............................

Informacja – oświadczenie
Oświadczam, że w rozliczeniu podatkowym za rok 2021 odpis 1% od podatku w wysokości ............... zł przekazałem/am na Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole /KRS:0000121592/ i wyrażam życzenie, aby wymienioną kwotę przekazano na realizację celów pożytku publicznego w …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Nazwa placówki oświatowej
………………….., dnia .................... r.

 ………………………..

                                                                                                                         Podpis