Pożegnanie klas 8

Pożegnanie klas 8

            25 czerwca podczas uroczystego apelu w sali gimnastycznej SP 8 pożegnaliśmy 30 absolwentów klas 8. Dyrektor Marek Szymkowicz z dumą wręczył 11 uczniom świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, a na ręce Rodziców złożył listy gratulacyjne. Wraz z Przewodniczącym Prezydium Rady Rodziców Panem Pawłem Zielińskim podziękował również Pani Justynie Kaźmierczak za kilkuletnią pracę w Radzie Rodziców. Podczas uroczystości Dyrektor pożegnał odchodzącą na emeryturę Panią Krystynę Boros oraz Panią Ewę Koleńską, Paniom dedykowaliśmy wiersze i piosenkę.

Drogim Ósmoklasistom życzymy raz jeszcze spełnienia na tej nowej edukacyjnej drodze oraz wymarzonych wakacji.

Organizatorzy:
p. A. Nowacka
p. S. Remus
p. I. Karczewska