KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że z dniem 17 maja 2021 r. w klasach IV-VIII realizowane będzie nauczanie hybrydowe, które potrwa do 30 maja br. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji nauczania hybrydowego otrzymali wychowawcy klas, którzy zostali zobowiązani do przekazania ich Rodzicom/Opiekunom prawnym uczniów. Natomiast uczniowie klas I-III kontynuują nauczanie stacjonarne na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz