Komunikat dotyczący odpłatności za posiłki w szkole

Komunikat dotyczący odpłatności za posiłki w szkole

            Informuję, że z uwagi na troskę o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracowników szkoły płatności za obiady można dokonywać wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe Szkoły Podstawowej nr 8

Bank PKO BP nr konta: 34 1020 5040 0000 6302 0192 6989

Warunki wpłaty:

  1. Przelewu za obiady należy dokonywać w terminie od 20 do 25 dnia każdego miesiąca na kolejny miesiąc ( np. za miesiąc październik płatność we wrześniu), kwotą odliczoną, która będzie podawana do 20 dnia każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności - Dożywianie w szkole - Zasady płatności za obiady.
    Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, w którym płatność za obiady należy dokonywać do 10 września.
     
  2. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę, opłata za obiady za miesiąc np. wrzesień 2020 r.

  Więcej informacji w zakładce "ZASADY PŁATNOŚCI ZA OBIADY"


Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz