Ho ho ho ! Christmas is coming.....

Ho ho ho ! Christmas is coming.....

Nauczyciele języka angielskiego ogłaszają konkurs " A letter to Santa Claus" dla klas 4 – 8 !

Konkurs polega na napisaniu listu do Świętego Mikołaja w języku angielskim z limitem słów 100 – 200. Do listu należy załączyć własnoręcznie stworzony plakat Świętego Mikołaja. Listy przesyłamy do swoich nauczycieli języka angielskiego na platformie Teams.

Termin oddania prac 13 grudnia. Gorąco zachęcamy !!

P. Piszkalska, M. Kaczmarek