Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Konkurs Ojczyzny Polszczyzny rozstrzygnięty!

Konkurs Ojczyzny Polszczyzny rozstrzygnięty!

 

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Z tej okazji – jak co roku- przeprowadziliśmy w naszej szkole konkurs Ojczyzny Polszczyzny, sprawdzający wiedzę z nauki o języku, a zwłaszcza z zagadnień dotyczących poprawności językowej. W tym roku szkolnym do konkursu zgłosiło się 47 uczestników z klas IV, V, VI i VIII.

Jury w składzie: p. S. Remus, p. I. Gazdecka, p. I. Szymkowicz i p. A. Nowacka przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii klas IV zwyciężyła Alicja Tomaszewska z klasy 4c, wyróżnienie otrzymała: Wiktoria Studzińska z klasy 4a.

W kategorii klas V na I miejscu uplasował się Jędrzej Hordyński z klasy 5a, wyróżniono Kingę Kocieniewską z 5a.

W kategorii klas VI zwyciężyła Aleksandra Świderska z klasy 6a, wyróżnienie otrzymała Antonina Dominik z klasy 6a.

W kategorii klas VIII na I miejscu uplasował się Julian Listowski z klasy 8b, wyróżniono Bartosza Hordyńskiego z klasy 8b.

Jury przyznało również specjalne wyróżnienie dla Maszy Kulytsia, która pochodzi z ogarniętej wojną Ukrainy, a stanęła w szranki z uczniami naszej szkoły w konkursie Ojczyzny Polszczyzny, pokazując bardzo dobrą znajomość języka polskiego. Wielkie brawa!

Laureaci  i wyróżnieni otrzymali z rąk Pana Dyrektora dyplomy, nagrody książkowe oraz pamiątkowe długopisy z hasłem: „Język polski- to lubię! SP8 Grudziądz”. Mamy nadzieję, że będziecie nimi pisać zawsze bezbłędnie i przepiękną polszczyzną.

Serdecznie gratuluję!

Sylwia Remus